A szövetségről

A SZÖVETSÉG CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE


1. A Szövetség célja alapvetően a nordic walking sportág népszerűsítése, fejlesztése, hazai és nemzetközi érdekképviselete, és ennek érdekében a nordic walkinggal foglalkozó társadalmi szervezetek összefogása, munkájuk összehangolása, szakmai irányítása.

2. A Szövetség ezen alapvető célja mellett szervezeti kereteket kíván nyújtani az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, rehabilitációt, rekreációt elősegítő, a nordic walking sporthoz kapcsolható egyéb szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetek munkájának összehangolásához is.

3. A Szövetség a fenti célja megvalósítása során közhasznú tevékenységet végez.

4. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

5.  A Szövetség a céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat kívánja teljesíteni:

A./ A Szövetség a nordic walking sportág tekintetében kizárólagosan jogosult:

a)  meghatározni a Szövetség és a sportág szabályait;
b)  részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban;
c)  meghatározni a sportág fejlesztési koncepcióit;
d)  képviselni a sportág érdekeit a Nemzeti Sportszövetség, illetőleg más sportszövetségek előtt;
e)  részt venni a sportágban működő sportszakemberek képzésének, továbbképzésének irányelveinek kialakításában;
f)  meghatározni a sportlétesítmények sportági szempontból történő használatának feltételeit, a létesítményekkel (nordic walking útvonalakkal, parkokkal) kapcsolatos szakmai követelményeket.


B./ A Szövetség a kizárólagos feladatokon, illetőleg jogosultságokon kívül a sportágában:

a) a jogszabályok és a saját szabályzata alapján gondoskodik sportágában a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról és átigazolásáról;
b)  meghatározza a sportrendezvények rendezésével összefüggő sportági szakmai szabályokat, érvényesíti a doppingtilalmat;
c)   a Szövetség egészére kiterjedően állami támogatási, valamint szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében;
d)  szabályzatban rendelkezhet a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításáról;
e) ellátja a sportági nemzetközi szakszövetség alapszabályában, egyéb szabályzatában, a jogszabályokban, illetve a saját alapszabályában és szabályaiban megállapított egyéb feladatokat.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

1. A Szövetség tagjai lehetnek a nordic walking sportágban tevékenységet folytató sportszervezetek, feltéve, hogy a Szövetség jelen alapszabályát elfogadják.

2. A Szövetség tiszteletbeli, illetőleg pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetőleg jogi személy, amely a Szövetség jelen alapszabályát elfogadja.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

1.      A Szövetség vezető szervei:

§  a közgyűlés,
§  az elnökség.


A Szövetség jelen alapszabályát a felügyelő bizottságra vonatkozó szabályozás kialakításával módosítani kell, ha a Szövetség éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot.

2.      A Szövetség vezető tisztségviselői:

§ elnök,
§ alelnök,
§ titkár,
§ elnökségi tag.

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A szövetség 2007.-tól tagja a világ legnagyobb nordic walking szövetségének,az INWA-nak.
A szövetség 2008-tól tagja a szabadidősport nemzetközi világszervezetének a TAFISA-nak.
A szövetség 2008.-tól tagja a Nordic Fitness Sport Park Nemzetközi szervezetének a Nature it-nek.
 

Nordic Walking Parkok,Útvonalak

2002-ben az EXEL bevezette a Nordic Fitness Sportot és kifejlesztette a Nordic Fitness Sport Parkok és útvonalak koncepcióját.
A HUNWA egyik fő célja az Alapszabálya értelmében: meghatározni a sportlétesítmények sportági szempontból történő használatának feltételeit, a létesítményekkel (nordic walking útvonalakkal, parkokkal) kapcsolatos szakmai követelményeket a szakszerűség érdekében.
Ennek érdekében szakmai tanulmányok kidolgozását vállalja a HUNWA a NW Parkot,vagy NW utat készítők kérésére. Az engedélyeztetés,működtetés és kivitelezés  szempontjából nagymértékben segít ez a tanácsadás.

A Szövetség által történő hitelesítés minőségi garanciát jelent! Elérhetőségeinken információkat adunk!

 

Nordic Walking Barát Települések

 • 2011-ben Nagyrécse (Zala megye)
 • 2012-ben Szigliget , Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Badacsonytördemic (Veszprém megye)
 • 2013-ban Bük (Vas megye) Balatonfüred (Veszprém megye) Berhida (Veszprém megye)

 

Minőségi Nordic Walking helyek

 • 2010-től Magyar Nordic Walking Akadémia  Balatonkenese
 • 2011-től TELEKOM Hotel Balatonkenese
 • 2013-tól Szépalma Hotel és Ménesbirtok

 

Minősített Nordic Walking útvonalak Magyarországon

 • Nagyrécse(Zala)
 • Ábrahámhegy (Veszprém)
 • Szigliget (Veszprém)
 • Badacsonytomaj (Veszprém)
 • Badacsony (Veszprém)
 • Bükfürdő (Vas)
 • Balatonfüred-Balatonarács (Veszprém)

Bővebb információt a helyi Tourinform irodáktól kaphat.